Privacy Policy

Het privacybeleid is voor TieConcepts van primair belang! Als ontwerpbureau en leverancier vinden wij niet alleen onze dienstverlening een vanzelfsprekend iets. Minstens zo vanzelfsprekend is ons privacybeleid. Hieronder enkele speerpunten:

1.1. Privacy bedrijfsgegevens:

TieConcepts zal op geen enkele wijze (bedrijfs)gegevens van haar klanten/bezoekers openbaar maken en/of toevertrouwen aan derden.

Uitzonderingen hierop zijn:

  1. Wettelijk geregelde bepalingen
  2. Eventuele plaatsing website na fiat


1.2. Privacy e-mailgegevens:

TieConcepts zal op geen enkele wijze (bedrijfs)e-mailgegevens verstrekken aan derden. Als klant hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw e-mailgegevens zullen worden verstrekt aan derden voor mailingacties enzovoorts.

Uitzonderingen hierop zijn:

  1. Wettelijk geregelde bepalingen
  2. Berichtgevingen en/of acties van TieConcepts

 


Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
TieConcepts kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TieConcepts, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan TieConcepts verstrekt.

TieConcepts kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom TieConcepts gegevens nodig heeft:
TieConcepts verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan TieConcepts uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?
TieConcepts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden
TieConcepts verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van TieConcepts worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TieConcepts gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met Google Analytics.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan TieConcepts te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TieConcepts heeft hier geen invloed op. TieConcepts heeft Google geen toestemming gegeven om via TieConcepts verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tieconcepts.nl. TieConcepts zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
TieConcepts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TieConcepts maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TieConcepts verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TieConcepts op via info@tieconcepts.nl. 

TieConcepts is als volgt te bereiken:
Postadres: Oude Tiendweg 71, 2921 AM Krimpen aan den IJssel
Vestigingsadres: Oude Tiendweg 71, 2921AM Krimpen aan den IJssel
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 50718916
Telefoon: 0180-471566
E-mailadres: info@tieconcepts.nl

TieConcepts